KONTAKT


Marcela Pach - Asystentka Prezes Zarządu ds. rekrutacji Praktykantów, Wolontariuszy, Członków, Uczestników, itp. / Członkini Zwyczajna Stowarzyszenia Cztery Pory Roku (SCPR)

rekrutacja@scpr.org.pl