ZAPROSZENIE
Nazywam się Marcela Pach, mieszkam w Knurowie. Ukończyłam studia licencjackie na Wydziale Studiów Społecznych w Gliwicach w ramach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z Poznania. W przyszłości chcę zostać psychologiem. Psychologia w biznesie i zarządzaniu, to specjalność moich studiów pierwszego stopnia. Obecnie studiuję psychologię kliniczną człowieka dorosłego na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Mam wiele zainteresowań, lubię uczyć się języków obcych. Znam następujące języki: angielski, niemiecki i francuski.

W SCPR dotychczas byłam specjalistką ds. administrowania  fanpage'm Rekrutacja SCPR. Obecnie zajmuję się rekrutacją osób do określonych zadań.
            Wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy! 
Warto pomagać!
W Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą w Knurowie, a działającym na terenie Polski, możesz zostać: Członkiem (Zwyczajnym, Wspierającym lub Honorowym)/Wolontariuszem/Praktykantem/Uczestnikiem - polecamy zapoznać się z OFERTAMI.INFORMACJA RODO:

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Cztery Pory Roku z siedzibą przy ul. Niepodległości 1, 44-190 Knurów, a ze stacjonarnym adresem do korespondencji, tj. ul. Dworcowa 38a/101, 44-190 Knurów.
Dane osobowe są przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do współpracy w ramach działań realizowanych przez Stowarzyszenie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji współpracy. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dalszej współpracy.
Dane osobowe są przekazywane wyłącznie osobom związanym z realizacją współpracy.
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: a.nowak@scpr.org.pl
W związku przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa